FORM: ABSENT

Trycksaker • KunderKontaktAbsent

En litterär kokbok som egentligen är två historier av två författare. Med hjälp av Z-bindningen kunde vi slå samman dessa båda till en luxuös utgåva. Boken erhöll senare Svensk Bokkonst utmärkelse för föredömlig formgivning.
Poesifestivalen bad oss plocka fram en grafisk profil för årets upplaga. Med hjälp av gul färg, typsnittet Avenir och illustrationer samlade vi (den tidigare något brokiga) festivalens grafiska uttryck och lät det komma fram i såväl tryck som på webben.
Lärobok i företagsekonomi för gymnasiet. Ett heltäckande material med ett nytt och intresseväckande uttryck i ett ofta svårsålt. Faktatexten flätades samman med beskrivningen av ett praktiskt exempel tillsammans med ett rikligt bildmaterial. En serie om tre böcker samt cd.
Bok + cd där vi lät trycket "sjunka genom" pappret, för att öppna upp den i övrigt strama och grafiska utformningen då man just öppnar den.
Absent ansvarar för merparten av Pequod Press formgivning, här ett litet smakprov. Se gärna mer på www.pequod.se
Formgiving av lärobok för gymnasieskolan och komvux, men även mot företagsmarknaden. Krav ställdes på grafisk tydlighet och tillgänglighet: att boken skulle vara inbjudande utan att vara informell. Såväl omslag som inlagor i en serie om tre böcker.
GNM – Göteborgs Naturhistoriska Museum bad oss plocka fram ett grundmanér för hur de ska presentera sina utsällningar. Vi löste det genom att fokusera på det fotografiska med stora, tydliga bilder och samköra dessa med ett tydligt avstamp i museéts grafiska identitet.
Rámus förlag ger ut översatt kvalitetslitteratur och ställer höga krav på identitetstänkandet, författarna är ofta okända i Sverige. Vi ger form åt all utgivning.
Absent utgör halva redaktionen av tidskriften vilket erbjuder ett fält för grafiska experiment. Numren ovan har tagit fasta på det taktila i fomrgivningen: symbolism har ett omslag med av en bit akryl på duk, till höger handlar det om gåendet, skoavtryck i original på varje exemplar av tidskriften.
Affischer för uppläsningsscenen Stanza som arrangeras på Inkonst i Malmö. Ofta arbetar vi med ett konceptuellt grepp för affsicher. Som exempelvis här ovan där vi till vänster imiterar ansökningsblanketter för evenemangsstöd hos kommunen eller som i mitten där klicklistor från internetbutiker utgör mallen.
I nuläget arbetar vi bland annat med Bokförlaget Tranans utgivning av den koreanske författaren Yun Hung-gils verk.
Kathrine Heiberg, Lasse Brodén och Kim Halls bok om skandinavisk integration såväl i vardagslivet som affärslivet är en bok vi i nuläget håller på med såväl inlaga som omslag.